ਮਨੋ ਵਿਕਾਸ

Mano Vikas

by: Puran Singh (S.), England


  • ₹ 25.00 (INR)

  • ₹ 21.25 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-1990 / 1st
  • Pages: 143
  • Availability: Out of stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੋ-ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਾਂ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਦਾਸਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮਨੋ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਮਨੋ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author