ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ

Khalil Jibran De Bachan Bilas

by: Piara Singh Padam (Prof.)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 85.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-154-9
  • Edition(s): Aug-2014 / 4th
  • Pages: 120
  • Availability: In stock
ਖ਼ਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਤੇ ਗੱਦਕਾਰ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਚਨ ਅਜੇਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਚਨਾਵਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਬਰਾਨ ਦੇ ਟੋਟਕੇ (ਪੈਰੇਬਲਜ਼) ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਸਿਆਣੇ ਪਾਠਕ ਇਸਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ ।

Book(s) by same Author