ਇਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ

Ik Myan Do Talwaran

by: Nanak Singh (Novelist)


  • ₹ 295.00 (INR)

  • ₹ 265.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2022 / 5th
  • Pages: 358
  • Availability: In stock
ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਿਆਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ! ਅਰਥਾਤ ਦੁੰਹ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਨਰੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪਰਿਣਾਮ ਉਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author