ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ

Chardikala

by: Nanak Singh (Novelist)


 • ₹ 50.00 (INR)

 • ₹ 45.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN:
 • Edition(s): reprint Jan-1972
 • Pages: 88
 • Availability: Out of stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 14 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

          ਤਤਕਰਾ

 • ਬਦਦਿਆਨਤੀ / 7
 • “ਬਿਨਾਸੰਤੋਖਨਹੀਕੋਊਰਾਜੈ” / 12
 • ਗ਼ੁੱਸਾ / 18
 • ਲੋਕਾਚਾਰੀ / 23
 • ਭੁਲਣਅੰਦਰਿਸਭੁਕੋ / 30
 • ਪਰਨਿੰਦਾ / 36
 • ਗ੍ਰਹਿਸਤ-ਜੀਵਨ / 42
 • ਚਿੰਤਾ / 53
 • ਮੁਸਤਕਿਲਮਿਜ਼ਾਜੀ / 59
 • ਜੀਵਨ-ਜਾਚ / 64
 • “ਰਜਿਨਕੋਈਜੀਵਿਆ...” / 73
 • ਰੱਬਕਿਥੇਹੈ? / 76
 • ਸਮਾਂ / 80
 • ਕਲਾਅਤੇਕਲਾਕਾਰ / 84

Related Book(s)

Book(s) by same Author