ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲਘੂ ਨਾਟਕ

Mere Sare Laghu Natak

by: Ajmer Singh Aulakh


  • ₹ 550.00 (INR)

  • ₹ 495.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-5112-009-4
  • Edition(s): reprint Jan-2015
  • Pages: 480
  • Availability: In stock
ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹਿੱਤ ਲਘੂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਘੂ-ਨਾਟਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ (Full Length Play) ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਧਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author