ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਹਜ ਰਮਜ਼ਾਂ : ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵੀਚਾਰ

Gurbani Diyan Guhaj Ramzan : Viakhia Te Vichar

by: Ram Singh (Prof.)


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 212.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 91-7205-602-8
  • Edition(s): Jul-2023 / 1st
  • Pages: 136
  • Editor: Dr. Gurmukh Singh, Patiala
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਰਥ-ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਛੁਪੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਭਾਸ਼ਯਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤੇ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਯ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਆਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author