ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ

Andithi Duniya

by: Randhir Singh (Bhai Sahib)


 • ₹ 145.00 (INR)

 • Paperback
 • ISBN:
 • Edition(s): Aug-2023 / 11th
 • Pages: 332
 • Availability: Out of stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਧਰਮਰਾਇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਇਤਿਆਦਿ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

          ਤਤਕਰਾ

 • ਅੱਗਾ ਹੈ/ ੧
 • ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ/ ੫
 • ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸ ਮਿਲਾਪ/ ੧੬
 • ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਖਤਾ/ ੪੧
 • ਪੇਖਨਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ/ ੪੪
 • ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਸਮਾਦਤਾ/ ੪੫
 • ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ/ ੫੨
 • ਧਰਮਰਾਇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ/ ੧੦੦
 • ਨਰਕ ਸੁਰਗ/ ੧੪੫
 • ਜਮ ਅਤੇ ਜਮਪੁਰੀ/ ੧੭੯
 • ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ/ ੧੯੨
 • ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਕੀ/ ੨੪੦
 • ਧਰਮਰਾਇ, ਚਿਤਰ ਗੁਪਤ ਤੇ ਆਵਾਗਵਨ/ ੨੯੨
 • ਪ੍ਰੇਤ-ਉਧਾਰ/ ੩੧੨

Related Book(s)

Book(s) by same Author