ਈਚੋਗਿਲ ਨਹਿਰ ਤਕ

Ichogil Nehar Tak

by: Sohan Singh Seetal (Giani)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2010 / 1st
  • Pages: 248
  • Availability: In stock
ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿਚ 1965 ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਇਕ ਫੌਜੀ ਪਾਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author