ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭੇਖ

Dekh Bande De Bhekh

by: Prem Parkash


 • ₹ 250.00 (INR)

 • ₹ 225.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 93-5068-370-5
 • Edition(s): reprint
 • Pages: 292
 • Availability: In stock
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਕਥਾ ਹੈ ।

          ਤਰਤੀਬ

 • ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ / 11
 • ਤਰਖਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ / 17
 • ਭਾਦਸੋਂ ’ਚ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ / 20
 • ਫੇਰ ਖੰਨੇ ’ਚ / 24
 • ਖੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ / 30
 • ਮੇਰਾ ਧਰਮ / 36
 • ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਜੀ / 40
 • ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ / 45
 • ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੋਚ / 50
 • ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ / 66
 • ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਮੈਂ’ ਪਾਤਰ / 78
 • ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ / 81
 • ਮੇਰੇ ਕਿੱਤੇ / 83
 • ਜੋ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ / 90
 • ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਚਾਲ / 94
 • ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀ / 101
 • ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ / 107
 • ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ / 122
 • ਮੇਰੇ ਸਮਾਲੋਚਕ / 134
 • ਵਰਜਿਤ ਅਨੁਭਵ / 141
 • ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ / 144
 • ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ / 181
 • ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਸੰਕਟ / 184
 • ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ / 189
 • ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਖੀਏ / 204
 • ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ / 208
 • ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵੇ ਨੇ (ਇੰਟਰਵਿਊ) / 235
 • ਮੇਰਾ ਅਤਾ ਪਤਾ / 290

Book(s) by same Author