ਮੰਟੋ ਕੌਣ ਸੀ

Manto Kaun Si

by: Prem Parkash


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-5068-425-2
  • Edition(s): Jan-2013 / 1st
  • Pages: 271
  • Availability: In stock
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋਂਗੇ ਕਿ ਮੰਟੋ ਕੌਣ ਸੀ । ਪਾਠਕ ਉਹਨੂੰ ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਫਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਏਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ । ਪਹਿਲੇ ਵਿਚ ਮੰਟੋ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖ ਨੇ । ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਟੋ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਤੇ ਅਹਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਿਮੀ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਲੇਖ ਨੇ । ਇਕ ਮੰਟੋ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ।

Book(s) by same Author