ਮੰਟੋ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤਰ

Manto De Drame Kahanian Te Shabad Chiter

by: Prem Parkash


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 270.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-93-5068-853-3
  • Edition(s): Jan-2014 / 1st
  • Pages: 238
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਮੰਟੋ ਦੇ 8 ਡਰਾਮੇ, 9 ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਚਿਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

Book(s) by same Author