ਕੈਕਟਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ

Cactus Ate Karwan

by: Anwant Kaur


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 85.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-238-3
  • Edition(s): Jan-2000 / 1st
  • Pages: 112
  • Availability: In stock
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਵੀ । ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਕੈਕਟਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author