ਨਾਵਲ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਸ਼

Novel Alochna Shabdavali Kosh

by: T. R. Vinod (Dr.)


  • ₹ 75.00 (INR)

  • ₹ 67.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7380-544-X
  • Edition(s): reprint Jan-1999
  • Pages: 110
  • Availability: Out of stock
ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਮਈ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

Related Book(s)