ਧੰਨਾ ਭਗਤ

Dhanna Bhagat

by: Rai Jasbir Singh (Dr.)


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7601-530-X
  • Edition(s): Feb-2015 / 3rd
  • Pages: 228
  • Availability: In stock
ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬ੍ਰਜ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸ੍ਰੋਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤ੍ਰਿਤਵ, ਰਚਨਾ ਪਰਿਚੈ, ਲਿਖਣ ਮੰਤਵ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਰੋਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

Book(s) by same Author