ਅਣਹੋਏ

Anhoe

by: Gurdial Singh (Novelist)


  • ₹ 200.00 (INR)

  • ₹ 180.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-93-5068-995-0
  • Edition(s): Jan-2019 / 2nd
  • Pages: 252
  • Availability: In stock
‘ਅਣਹੋਏ’ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਾਤਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਘੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਉਘੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਵਿਚ ਜਿਸਨੇ ਪੁਸ਼ਤਪੁਰ-ਪੁਸਤਕ ਪਾਠਕ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਨੀ ਨਾਵਲ ਦਾਨ ਕੀਹੋਤੇ ਦਾ ਨਾਇਕ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀਊਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲਿਟ ਦਾ ਨਾਇਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ; ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author