ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ

Jadon Swer Hoi

by: Narinjan Tasneem


  • ₹ 120.00 (INR)

  • ₹ 102.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-034-8
  • Edition(s): reprint Jan-1977
  • Pages: 168
  • Availability: In stock
ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਚਿਤਰਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਾਵਲ ਹੈ । ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ।

Related Book(s)