ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ : ਇਲਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਹੇਜ਼

Shakar-Rog : ILaaj Te Parhez

by: Niranjan Singh (Principal)


 • ₹ 40.00 (INR)

 • ₹ 34.00 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-281-2
 • Edition(s): Mar-2003 / 3rd
 • Pages: 136
 • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਰਖੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਇਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਕਰ-ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸ਼ਕਰ-ਰੋਗ ਦੇ ਰੋਗੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

            ਤਤਕਰਾ

 1.   ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ / 9
 2.   ਲੜਕਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ / 16
 3.   ਜੋਬਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ / 26
 4.   ਸਿਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਨਮ / 33
 5.   ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੁਇ ਦਰਿ ਕਪੜੇ / 45
 6.   ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ / 50
 7.   ਸ਼ਕਰ-ਰੋਗ ਦਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਸਰੂਪ / 56
 8.   ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ / 62
 9.   ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇਲਮੀ / 66
 10.   ਨਰਕ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ / 73
 11.   ਜਿਸ ਨੋ ਤੂ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸੁ ਕਉਣ / 79
 12.   ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਤ ਨਾ ਏਕ ਸਮਾਨ / 88
 13.   ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ / 97
 14.   ਇਸ ਲਿਖਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ / 106
 15.   ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜਿ ਲਹੁ ਜਿਤੁ ਵੰਞੈ ਰੋਗਾ ਘਾਣਿ / 115
 16.   ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ / 121
 17.   ਦਵਾਈਆਂ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਟੈਸਟ / 126
 18.   ਆਖਰੀ ਤਜਰਬਾ / 135

Related Book(s)

Book(s) by same Author