ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ

Chinta Rog

by: Sarup Singh Marwah (Dr.)


  • ₹ 180.00 (INR)

  • ₹ 153.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7205-368-1
  • Edition(s): Nov-2017 / 10th
  • Pages: 296
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਡਰ, ਗ਼ਮ, ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋ-ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਸਾਰੇ ਮਨੋ-ਰੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

Related Book(s)