ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ

Student Ate Personality Development

by: Vijay Agarwal (Dr.)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7982-355-5
  • Edition(s): reprint Jan-2015
  • Pages: 160
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੈਰਿਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author