ਸ਼ਿਅਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ

Shiar Arz Hai

by: Gurdeep


  • ₹ 120.00 (INR)

  • ₹ 108.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jul-2008 / 1st
  • Pages: 125
  • Availability: In stock
ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ । ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਰਸੀਆ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆ ਗ਼ਜ਼ਲਾ ਪੜੇਗਾ ਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਲਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author