ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

Bacchian Da Manovigyanik Vishleshan

by: Harshindar Kaur (Dr.)


  • ₹ 150.00 (INR)

  • ₹ 135.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-7982-356-3
  • Edition(s): Aug-2018 / 3rd
  • Pages: 152
  • Availability: In stock
ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਨਾਜੁਕ ਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author