ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚਿਰਾਗ਼

Sade Bache Sade Chirag

by: Harshindar Kaur (Dr.)


  • ₹ 100.00 (INR)

  • ₹ 90.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 81-87037-13-X
  • Edition(s): Jan-2019 / 2nd
  • Pages: 96
  • Availability: In stock
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ । ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ੳਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸੋਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author