ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਰੇ

Adi Beer Bare

by: Sahib Singh (Prof.)


  • ₹ 120.00 (INR)

  • ₹ 102.00 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 81-7205-019-4
  • Edition(s): Jun-2018 / 13th
  • Pages: 247
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ‘ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਾਰੇ’ ਸੰਖੇਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ , ਆਦਿ ਬੀੜ ਲਈ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author