ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ : ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼

Shrimant Shankardev : Jiwani Te Sandesh

by: G.S. Anand


  • ₹ 9.25 (INR)

  • ₹ 8.32 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-1976 / 1st
  • Pages: 112
  • Availability: Out of stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author