ਗੁਰਦੁਆਰਾ : ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ

Gurdwara : Sankalap Ate Sanstha

by: Gurdev Singh Sangha (Dr.)


 • ₹ 250.00 (INR)

 • ₹ 212.50 (INR)
 • Hardback
 • ISBN: 81-7205-475-0
 • Edition(s): Sep-2011 / 1st
 • Pages: 152
 • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੀਰਘ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ-ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਣਿਕ ਵੀ ਹੈ ।

             ਤਤਕਰਾ

 • ਗੁਰਦੁਆਰਾ : ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ / 21
 • ਗੁਰਦੁਆਰਾ : ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ / 37
 • ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ / 68
 • ਗੁਰਦੁਆਰਾ : ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ / 90
 • ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ / 114
 • ਸਾਰਾਂਸ਼ / 136

Related Book(s)