ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ

Billian Akkhan da Jaadoo

by: Jasvir Singh Rana


  • ₹ 195.00 (INR)

  • ₹ 175.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN: 978-0-9959287-4-7
  • Edition(s): Aug-2018 / 2nd
  • Pages: 152
5 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਣਛੋਹੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ । ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਬੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪ-ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਪੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author