ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਆਇ ਤੇ ਵਿਪਰਿਆਇ ਕੋਸ਼

Punjabi Pariai Te Vipariai Kosh

by: Gulwant Singh (Prof.)


  • ₹ 15.00 (INR)

  • ₹ 13.50 (INR)
  • Hardback
  • ISBN:
  • Edition(s): reprint Jan-1968
  • Pages: 160
  • Availability: In stock
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ। ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਰਵ ਸਮੱਰਥ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਚ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਆਇ ਤੇ ਵਿਪਰਿਆਇ ਕੋਸ਼’ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Book(s) by same Author