ਦਸਮ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਸਰਵੇਖਣ

Dasam Gur Gira Sarvekhan

by: Mahan Singh (Giani), BVSSS


  • ₹ 40.00 (INR)

  • ₹ 36.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 93-80854-30-4
  • Edition(s): Mar-2019 / 4th
  • Pages: 68
  • Availability: In stock
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Book(s) by same Author