ਅਮਰ ਲੇਖ (ਭਾਗ ੧)

Amar Lekh (Vol. 1)
 • ₹ 85.00 (INR)

 • ₹ 76.50 (INR)
 • Paperback
 • ISBN: 93-80854-01-4
 • Edition(s): Apr-2007 / 5th
 • Pages: 211
 • Availability: In stock
ਅਮਰ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਭਾਈ ਵਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜਿੰਦ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਅਰਮ ਲੇਖ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ, ਵਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਯਾਂ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । Read More

           ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ

 • ਸਰਵ ਪ੍ਰਿਯ ਸਿੱਖ ਧਰਮ / 1
 • ਗ੍ਰੰਥੀ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) / 19
 1.   ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ / 19
 2.   ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ / 20
 3.   ਅਵਿਦਯ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਜ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ / 25
 4.   ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਾ / 30
 5.   ਧਰਮਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ / 35
 6.   ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ / 38
 7.   ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਗਯਾਨੀ / 43
 8.   ਕੀਰਤਨ / 47
 9.   ਗੁਰਪੁਰਬ / 51
 10.   ਗੁਰਮਤ ਸੰਸਕਾਰ / 57
 11.   ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਮਾਂ / 61
 12.   ਗੁਰ ਮਰਿਯਾਦਾ / 66
 13.   ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ / 71
 14.   ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸ / 74
 15.   ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ / 77
 16.   ਆਰਤੀ / 79
 17.   ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ / 82
 18.   ਰਸਮਾਂ / 86
 19.   ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ / 90
 20.   ਰਸਮ ਕੁਰਬਾਨੀ / 93
 21.   ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਰਸਮ / 98
 • ਕਥੋਨੀ ਕੀਰਤਨ / 103

          (ੳ) ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਦੀ ਨਸੀਅਤ / 108

          (ਅ) ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ (ਕਵਿਤਾ) / 109

 • ਜਥੇਬੰਦੀ / 110
 1.   ਸਾਡੀ ਅਵਿਦਯਾ ਤੇ ਭੁਲ / 110
 2.   ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ / 116
 3.   ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ / 122
 4.   ਹੋਰ ਅਹੁਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ / 125

           (ੳ) ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ (ਕਵਿਤਾ) / 127

           (ਅ) ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ (ਕਵਿਤਾ) / 128

 • ਇਤਫਾਕ / 129
 • ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ / 133

          (ੳ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਫੁਹਾਰ / 138

 • ਕੌਮਾਂ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ? / 139
 • ਕੌਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? / 142

          (ੳ) ਜਗਤ ਨਾਸ਼ਮਾਨੀ ਹੈ (ਕਵਿਤਾ) / 143

 • ‘ਸਿਖ ਸੈਨਿਕ’ ਬਾਰੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ / 145
 • ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ / 147
 • ਨਾਰਿ ਭਤਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ / 159
 • ਜੀਵਨ ਥਿਰ ਨਹੀਂ (ਕਵਿਤਾ) / 166
 • ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਹ ਕੀਤਾ? / 169
 • ਪੰਥ ਜਗਾਵਾਂ (ਕਵਿਤਾ) / 174
 • ਹੱਕ ਤੇ ਫ਼ਰਜ ਅਰਥਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰ / 179
 • ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਮੌਤ / 184
 • ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? / 187
 • ਸਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਾਯਾਂ-ਪਲਟ / 191
 • ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ / 197
 • ਮੁਨੀਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ / 204
 • ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ (ਕਵਿਤਾ) / 210

Set Books