ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ

Anmol Rattan
  • ₹ 85.00 (INR)

  • ₹ 76.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 93-80854-69-4
  • Edition(s): May-2019 / 7th
  • Pages: 218
  • Availability: In stock
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅੰਕ 607 ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਟੀਕਾ ਸੱਤ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ‘ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ’ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1087 ਹੈ ।