ਅਮਰ ਲੇਖ (ਭਾਗ ੨)

Amar Lekh (Vol. 2)
 • ₹ 90.00 (INR)

 • ₹ 81.00 (INR)
 • Paperback
 • ISBN: 93-80854-83-0
 • Edition(s): Nov-2011 / 1st
 • Pages: 214
 • Availability: In stock
ਅਮਰ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਭਾਈ ਵਿਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜਿੰਦ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਅਰਮ ਲੇਖ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ, ਵਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਯਾ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । Read More

           ਸੂਚੀ ਪਤਰ

 1.   ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? / 1
 2.   ਕੀਰਤਨ / 14
 3.   ਕਰਮ / 16
 4.   ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸੰਨਿਆਸ, ਜੋਗ ਆਦਿ / 20
 5.   ਰਾਗ / 30
 6.   ਸੁੰਦਰਤਾ / 37
 7.   ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਇਕੱਲ / 44
 8.   ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ / 51
 9.   ਮਨ-1 / 60
 10.   ਮਨ-2 / 66
 11.   ਸਹਜਿ -1 / 72
 12.   ਸਹਜਿ-2 / 79
 13.    ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ / 86
 14.   ਸਚਾ ਰਾਹ / 93
 15.   ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ / 101
 16.   ਦਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਗਰੀ / 106
 17.   ਮਜ਼ਹਬ / 113
 18.   ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਚਾਓ / 120
 19.   ਮਜ਼ਹਬ-ਗਿਰਾ ਤੇ ਬਚਾਓ / 126
 20.   ਕੀ ਧਰਮ ਭਾਵ ਨਿਤਾਣਪੁਣਾ ਹੈ? / 132
 21.   ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿੱਤ ਕਰਮ-1 / 141
 22.   ਸਿਖ ਦਾ ਨਿੱਤ ਕਰਮ-2 / 148
 23.   ਸਾਡੀ ਸਿਥਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ / 156
 24.   ਏਕਤਾ / 160
 25.   ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ / 163
 26.   ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ / 167
 27.   ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰ / 172
 28.   ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਤ੍ਰ / 176
 29.   ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਤ੍ਰ (ਜੀਉਂਦਾ ਆਤਮ ਜੀਵਨ) / 180
 30.   ਸਦਾਚਾਰ / 186
 31.   ਸਾਊਪੁਣਾ / 192
 32.   ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਤ੍ਰ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ) / 198
 33.   ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨ ਕਾਮ? / 202
 34.   ਉਦਮ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ / 209